Kalendarium

Międzynarodowe Targi Mebli "Baldai 2014", 20 - 23 marca 2014 r., Wilno, Litwa

20140211_085753.jpg
Czwartek, 20 Marca 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że w terminie 20 – 23 marca 2014 r. w Wilnie odbędą się międzynarodowe targi mebli „Baldai 2014”.

WPHI będzie posiadał własne stoisko informacyjno – promocyjne, dlatego będzie możliwość prezentacji materiałów promocyjnych firm z Polski. Serdecznie zachęcamy firmy, które są zainteresowane taką formą promocji, do przesyłania materiałów promocyjnych na adres pocztowy Wydziału:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasady RP w Wilnie

Kaštonų g. 2

LT – 01107 Vilnius

Lithuania


Bardziej szczegółowe informacje o targach są dostępne na stronie internetowej: http://www.litexpo.lt/en/event/34/show

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.